Får

Vi har 220 Gotlands- och 40 Leicestertackor som lammar i april. De producerar garn, får/lammskinn, naturvård och inte minst kött uppfött på nästan bara gräs. Gotlandsfåren är vår specialitet som vi avlat på i 25 år, för att få vackert glänsande och silkiga grå skinn.

Kor

På gården finns 40 di-kor, varav 35 stambokförda Hereford, med ungdjur som växelbetar med fåren.