Får

Vi har 220 Gotlands- och 40 Leicestertackor som lammar i april. De producerar garn, får/lammskinn, naturvård och inte minst kött uppfött på nästan bara gräs. Gotlandsfåren är vår specialitet som vi avlat på sedan 1987, för att få vackert glänsande och silkiga grå skinn.

Kor

På gården finns 40 di-kor, varav 35 stambokförda Hereford, med ungdjur som växelbetar med fåren.