Bonden

Jonas med fru Malin och två söner bedriver ett krav-certifierat lantbruk i hjärtat av Hällestads bergslag i norra delen av Finspångs kommun. Huvuddelen av de 160 hektar åker och 40 hektar naturbeten är de 6 gårdarna runt byn Sätra, med den långsamt ringlande Sätraån framflytande mitt i.

Åkermarken används till odling av foderspannmål och vallodling till de egna djuren. Vallarna består av olika gräs, klöver och örter, så som Kärringtand, Cikoria och Svartkämpar. Ca 20 hektar av naturbetena är särskilt värdefulla att hävda.

Vi har 220 Gotlands- och 40 Leicestertackor som lammar i april. De producerar garn, får/lammskinn, naturvård och inte minst kött uppfött på nästan bara gräs. Gotlandsfåren är vår specialitet som vi avlat på sedan 1987, för att få vackert glänsande och silkiga grå skinn. På gården finns 40 di-kor med ungdjur som växelbetar med fåren för att minska på parasit-trycket. Allt för att slippa använda kemiska preparat till att avmaska djuren.

EU har varit med och delfinansierat våra RAS-staket.

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Karlsson Telefon: 070-238 98 10, 0122-506 72

E-mail:satersborg@telia.com